Noutati

Service-pack-ul din 06.09.2019 contine urmatoarele imbunatatiri :
A) SICO Gestiuni :
1) Editarea de Retururi (Gestiuni Cantitativ-Valorice\Documente\Documente de Iesire\Avize de expeditie..Retur) a fost partajata astfel :
– pot face <Retur> doar utilizatorii cu drepturi de Administrator sau de nivel 5.
B) SICO Retail :
– In fereastra principala pentru generarea bonurilor fiscale s-a introdus o noua comanda,  <Aviz (Ctrl+Z)>, care permite preluarea automata in Bonul fiscal a unui Aviz, direct din gestiunea in care a fost generat. Daca avizul nu este generat, el poate fi creat de utilizatorul din SICO Retail, sub rezerva drepturilor partajate prin sistemul de administrare al lui SICO.
Pentru a fi preluate pe bonuri fiscale, avizele nu trebuie sa fie facturate.

S-au mai facut si alte imbunatatiri, invizibile pentru utilizatori.


Service-pack-ul din 02.09.2019 contine urmatoarele imbunatatiri :
A) SICO Gestiuni :
1) Doar pentru firmele care au instalate modulele de Productie pentru Industria Lemnului, s-au modificat si corectat urmatoarele :
a) Rapoartele „Pondere cherestea” :
– obiectul de tip <lista-combo> pentru selectarea „clasei” a fost schimbat intr-o lista derulanta clasica, pentru alegerea mai usoara a clasei;
– campul „Grosime” a redevenit un camp editabil obisnuit;
– campul „Sortiment” a redevenit un camp asociat cu nomenclatorul pentru „Clase de calitate” din care se face alegerea;
– a fost introdus, in dreapta jos a ferestrei, butonul <Explicatii>, de tip comutator, care ofera informatii privind completarea datelor pentru executarea raportului (pentru cei care nu stiau).
b) Rapoartele specifice de tip „Pondere cherestea” si „Randament debitare” pentru gestiunile de cherestea au fost puse si in <Rapoarte locale>, Rapoarte specifice>.
Aceste rapoarte sunt si in <Rapoarte globale> si nu difera de cele din <Rapoarte locale>.
In legatura cu aceste rapoarte, pe viitor se vor face si alte imbunatatiri.

B) SICO Retail :
– In fereastra principala pentru generarea bonurilor fiscale s-a introdus o noua comanda,  <Aviz (Ctrl+Z)>, care permite preluarea automata in Bonul fiscal a unui Aviz, Direct  din gestiunea in care a fost generat.
Daca avizul nu este generat, el poate fi creat de utilizatorul din SICO Retail, sub rezerva drepturilor partajate prin sistemul de administrare al lui SICO.
Pentru a fi preluate pe bonuri fiscale, avizele nu trebuie sa fie facturate.

S-au mai facut si alte imbunatatiri, invizibile pentru utilizatori.


Service-pack-ul din 29.08.2019 pentru SICO Gestiuni contine urmatoarele :

1) Actualizeaza functiile pentru Declaratiile 100 si 300;
2) Doar pentru firmele care au instalate modulele de Productie pentru Industria Lemnului, s-au modificat urmatoarele :
a) Rapoartele „Pondere cherestea” :
– obiectul de tip <lista-combo> pentru selectarea „clasei” a fost schimbat intr-o lista derulanta clasica, pentru alegerea mai usoara a clasei;
– campul „Grosime” a fost schimbat in lista, din care doar se aleg grosimile fabricate;
– campul sortiment a fost schimbat si el intr-o lista, din care doar se face alegerea.
b) Rapoartele specifice de tip „Pondere cherestea” si „Randament debitare” pentru gestiunile de cherestea au fost puse si in <Rapoarte locale>, <Rapoarte specifice>.
Aceste rapoarte sunt si in <Rapoarte globale> si nu difera de cele din <Rapoarte locale>.

In legatura cu aceste rapoarte, pe viitor se vor face si alte imbunatatiri.


Service-pack-ul din 19.08.2019 aduce urmatoarele imbunatatiri :
– in aplicatia SICO Gestiuni :
– Nomenclatoare\ Liste de preturi :
– comanda „Lista de Stocuri”, din partea dreapta+sus a ferestrei,
permite exportul unei Liste de Preturi intr-o Lista de Stocuri.
Dupa activarea acestei comenzi, apare o zona cu gestiunile pentru
care se va copia Lista de Preturi in Lista de Stocuri.
Dupa marcarea (selectarea) gestiunilor, se apasa comanda
„Copiere lista” din partea de jos a listei cu gestiunile.
Astfel, orice lista de preturi este exportata automat
intr-o lista de stocuri, la gestiunea marcata.

– in aplicatia SICO Retail :
– in meniul <Rapoarte> s-a introdus optiunea „Documente cu Diferente”,
care afiseaza toate Documentele din SICO Gestiuni (Factura, Gestiune, Aviz)
pentru care Diferenta dintre bonul fiscal si factura, in marime absoluta,
depaseste 0,99 bani.

Daca exista acest fisier,”Diferente_factura_bon_fiscal.txt”, trebuie sa
verificati acele documente inregistrate, facturi si avize din SICO Gestiuni
si sa faceti eventualele corectii care se impun.

– in meniul <Administrare> s-a introdus optiunea
„Stergere fisier cu Diferente”, care permite stergerea acelui fisier text
in care s-a inregistrat lista documentelor cu diferente.


Service-pack-ul din 02.08.2019 este o corectare a problemelor aparute la cel din 31.07.2019 in aplicatia SICO Gestiuni.

Tot ce s-a transmis atunci ramane valabil.

Actuala modificare este pentru functia de Blocare a unui document. Mai facem urmatoarea precizare :
Ecranele, comenzile si campurile de date raman la fel pentru toti utilizatorii, indiferent de nivel. Doar ca, pentru cei cu nivel sub 5, aplicatia NU mai permite Salvarea unui document Blocat. Deblocarea documentului se poate face de utilizatori de nivel 5 cu aceleasi drepturi partajate sau de catre administrator.

Acum, aplicatia Blocheaza Automat documentul daca este listat singular.

Va rugam sa ne spuneti punctul de vedere oficial al dumneavoastra daca este bun sau nu acest automatism.


Actualele service-pack-uri SICO (din 31.07.2019) contin urmatoarele modificari si dezvoltari :

1) SICO Gestiuni :
a) Blocare document
– Pentru orice document SICO Gestiuni exista posibilitatea de a se inhiba editarea acestuia dupa ce documentul a fost Blocat.
Blocarea nu afecteaza datele si rapoartele legate de document.
Functia de Blocare se bazeaza pe doua componente :
1) camp special al bazei de date, „Blocat”, care poate fi modificat doar de catre utilizatori desemnati.
2) coduri de acces.
Blocarea sau Deblocarea se pot face doar de catre utilizatori cu drepturi partajate la datele respective, doar daca acestia indeplinesc urmatoarea cerinta :
– sunt administratori de orice nivel, sau utilizatori de nivelul 5.

Blocarea unui document este facuta automat dupa listarea acestuia.

In ferestrele de generare a documentelor s-au adaugat comenzi pentru <Blocarea/ Deblocarea> documentelor, selectiv, pentru toate documentele unei perioade de timp (an, luna).
Aceste comenzi sunt accesibile doar administratorilor sau utilizatorilor partajati de nivelul 5.
Au fost adaugate si filtre suplimentare, <Blocate>, <Neblocate>, pentru verificarea operativa a functiunii Blocare documente.

S-au dezvoltat si comenzi pentru functia de <Blocare/ Deblocare> de documente ale tuturor gestiunilor si modulelor in fereastra „Control documente”.
Aceasta functiune este accesibila doar administratorilor.

b) Planificare stocuri
– Pentru fiecare gestiune de stocuri se pot stabili niveluri de stocuri (minime, optime, maxime) pentru orice produs din nomenclator.
Pana acum, aceste niveluri se stabileau doar la nivel de nomenclator de produse, pentru toata firma.
Acum se pot stabili (planifica) niveluri de stocuri si pentru fiecare gestiune.
Operarea nivelurilor acestor stocuri se face in doua locuri :
1) In „Nomenclatoare”, prin intermediul nomenclatorului (ferestrei) „Planificare stocuri”.
Ca mod de operare, fereastra <Planificare stocuri> este asemanatoare cu fereastra <Liste de preturi>.
Daca este nevoie de instruire suplimentara, se poate face prin serviciul nostru de Support.
2) In „Documente”, functia „Urmarire stocuri”.
In fereastra <Urmarire stocuri>, pe langa rapoartele specifice de urmarire a stocurilor fata de planificat, se pot si edita foarte usor stocurile minime, optime, maxime doar pentru produsele existente in stoc la perioada selectata.
Diferentele fata de stocurile minime (sau optime/ maxime) trebuie sa reprezinte comenzi pentru aprovizionare.
In toate rapoartele cunoscute privind stocurile s-au adaugat optiuni pentru realizarea situatiilor comparative.
Aceste optiuni se afla in partea dreapta a ferestrelor de rapoarte, sub numele de <Optiuni planificare Stoc>, care apar doar la alegerea unui raport de tip sintetic sau la toate rapoartele de stocuri Cantitative.

2) SICO Retail :
– Corectarea erorilor care puteau sa apara dupa comanda <Anulare rand>
si imbunatatirea acesteia, prin posibilitatea de a sterge orice rand, nu doar a ultimului, ca pana acum.
Acum se poate sterge orice rand din bonul fiscal, indiferent de pozitia lui.

Functiunile de la punctul 1) nu sunt incluse in contractele de mentenanta.

Service-pack-ul din 30.05.2019 aduce imbunatatiri la rapoartele de statistici, precum si la jurnalele de casa si de banca.

Service-pack-ul din 23.05.2019 aduce urmatoarele imbunatatiri :
I) La operarea documentelor gestiunilor de stocuri, modificarea automata a preturilor de achizitie din iesiri legata de modificarea preturilor de achizitie din documentele de intrare.
II) Imbunatatirea situatiilor si rapoartelor privind intrarile in gestiunile de obligatii si creante legate de verificarea documentelor din Jurnalele de cumparari si de vanzari.
III) Imbunatatirea rapoartelor de tip Statistici privind achizitiile si vanzarile de produse si servicii.
I) Modificarea automata a preturilor de achizitie din iesiri este o functiune din zona de editare a documentelor de intrare in gestiunile de stocuri. Aceasta functiune se declanseaza automat doar dupa apasarea comenzii pentru <Salvare>, daca programul a identificat in iesiri acel produs, prin indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii :
1) Este acelasi produs, conform nomenclatorului de produse;
2) Campul <Descriere> (Serie, Lot..) din iesire este identic cu cel din intrare;
3) Are <pretul de achizitie> identic cu pretul de achizitie initial din intrare;
4) Are <data intrari>i din iesire ulterioara (mai mare sau egala) cu cea din intrare.
Dupa efectuarea <Salvarii>, programul cauta in iesiri linii de produs conform conditiilor de mai sus si, daca gaseste astfel documente de iesire, activeaza o fereastra specifica pentru selectarea si operarea modificarilor respective.
Fereastra este usoara si completa, cu o interfata prietenoasa si intuitiva.
II) Pentru a permite o identificare mai usoara si mai operativa a documentelor care intra
in componenta Jurnalelor de cumparari si de vanzari, ferestrele pentru generarea de jurnale si registre auxiliare din zona <Rapoarte locale\ Situatii intrari> si cele din zona <Rapoarte globale\ Intrari in gestiuni\ Obligatii 1 si ..\ Creante 2> contin acum filtre suplimentare de documente. Aceste noi filtre permit selectarea documentelor in functie de  cotele de tva aplicate si de includerea sau nu in jurnalele respective (campul „Jurnal..” din fereastrele de editare ale documentelor de intrare). Filtrele respective se afla in zona de comenzi a ferestrelor de rapoarte : combo-lista <Cote TVA > si grupul de comenzi <Jurnal de achizitii> si <Jurnal de vanzari>.
In afara de rolul lor informational, jurnalele si registrele respective pot fi folosite si pentru verificarea operativa a documentelor care intra in componenta Jurnalelor de cumparari sau de vanzari ale firmei.
III) Rapoartele de tip <Statistici> din zona <Rapoarte locale\ Statistici\ Statistici desfacere.. aprovizionare> ori apelabile din zona <Rapoarte globale\ Aprovizionare\ Statistici .. sau ..\Desfacere…> au fost dezvoltate si imbunatatite astfel :
1) Pe langa cele doua liste de selectie a „Datei” si a „Felului documentelor” exista inca trei tipuri de liste de selectie care, in functie de alegerile care se fac in „Optiuni rapoarte” conduc la realizarea de rapoarte multiple privind vanzarile ori aprovizionarile de produse si servicii.
Pe langa optiunile mai vechi : produse, clienti (furnizori), responsabili, grupe de produse, sortimente, gestiuni, cpv, insemne .. s-au introdus si alti factori de grupare (obiective, grupe de operatii, subunitati, stadii). In plus, prin grupul de cate alte doua combinatii de factori secundari de grupare (Clienti, Responsabili\….) sunt realizate foarte multe rapoarte multiple cu privire la (sub)sistemul comercial complet al firmei.
Indiferent de optiunile de rapoarte selectate, se aplica aceleasi reguli de construire a acestora, astfel incat meniul si pasii de urmat sunt foarte usor de invatat si de aplicat.

S-au mai imbunatatit si Registrele si Jurnalele de Casa si de Banca.

Atentie!!!

Pentru utilizatorii carora nu li se efectueaza actualizarile aplicatiilor SICO, va comunicam pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru efectuarea acestei operatiuni:

Pas 1. Se apasa dublu-click pe iconita de pe ecranul dumneavoastra si se asteapta cateva secunde. Atentie!!! Pentru utilizatorii la care nu s-a efectuat o actualizare de mai mult timp, la o prima actualizare se va astepta mai mult pana isi cauta toate actualizarile. Prin urmare va sfatuim sa acordati cateva secunde in plus.

Pas 2. Daca pe ecran va apare o fereastra cu mesajul „Conexiuni nereusite. Actualizarea nu s-a efectuat. Contactati administratorul sistemului.” (Vezi imagine), apasati pe „OK” si continuati cu Pasul 3, altfel, daca actualizarea se efectueaza corect, ignorati Pasul 3.

Pas 3. In noua fereastra care se va deschide, se va inlocui sico.no-ip.biz cu 5.2.245.221! (Vezi imagini)

Atentie!!! Restul informatiilor din aceasta fereastra nu se schimba! Utilizatorii carora actualizarile le functioneaza corect vor ignora acest mesaj!

Succes!