Module SICO ERP & CRM

SICO ERP&CRM acoperă în integralitate sistemul informațional – decizional economic și comercial al unei companii, având următoarele structuri funcționale standard.

Marketing si Comercial

Acest subsistem al lui SICO ERP&CRM are ca principala functiune asigurarea managementului functiunilor de marketing şi comerciale dintr-o companie de orice dimensiuni sau profiluri de activitati. Componentele informatice prin care se realizeaza acest obiectiv al sistemului informatic sunt SICO Marketing si modulele specializate din SICO Gestiuni. Distribuirea lor in cele doua interfete s-a facut tinandu-se sema de specializarea si ergonomia lucrativa pentru aceasta categorie de utilizatori cu scopul cresterii productivitatii muncii acestora in cadrul sistemului informatic integrat.

Aceste module realizeaza prelucrarea completa a informatiilor comerciale pe tot fluxul informational al acestora, de la studiul pietei pana la realizarea şi finalizarea contractelor comerciale, atat pentru aprovizionare cat şi pentru desfacere.

Sunt informatizate activitatile tuturor compartimentelor care se ocupa de planificare comerciala, ofertare, contractare, aprovizionare si desfacere dintr-o companie.

Programul acopera tot fluxul informational de marketing şi comercial, incepand de la lansarea sau preluarea cererilor de oferte si ofertelor, pana la editarea contractelor şi a comenzilor pentru clienti si furnizori.

SICO Marketing acopera toate activitatile specifice de marketing de pana la intocmirea contractelor si a comenzilor de comerciale de furnizori si clienti: studiul si prospectarea pietei, emiterea si urmarirea cererilor de oferte catre furnizori, analiza si preluarea ofertelor acestora, pregatirea, preluarea si urmarirea cererilor de oferte de la clienti, editarea si urmarirea ofertelor catre clienti, intretinerea si dezvoltarea nomenclatorului de clienti si furnizori si alte activitati care premerg si pregatesc intocmirea contractelor si a comenzilor comerciale.

Este urmarita evolutia unei cereri de oferta-clienti in diferite stadii ale acesteia: cerere de oferta primita, cerere de oferta emisa, oferta primita, oferta emisa, comanda primita.

Pentru cererile de oferte-furnizori stadiile urmarite sunt similare.

Stadiul final al unei oferte este comanda comerciala. O data cu transformarea ofertelor in comenzi comerciale, prelucrarea lor ulterioara este asigurata de modulul “Contracte si comenzi”.

SICO Marketing mai include operatiuni si actvitati specifice, realizate automat prin program:

 • Comunicatii prin e-mail, telefon, fax, posta cu diferiti parteneri sau persoane de contact ale caror date se afla in baza de date a aplicatiei. Aceste relationari se pot face:
  • prestabilit, intr-o limba straina aleasa de utilizator si cu mesaje standardizate
  • aleatoriu dupa dorinta utilizatorului
 • Preluarea automata a continutului altor documente in documentele proprii ale aplicatiei. Documentele ce se pot prelua automat sunt fie din cele existente in baza de date a aplicatiei, fie documente din mediul on-line (fisiere xls, doc, rtf, pdf.) sau orice documente de acest tip la care utilizatorul are acces.
 • Integrarea cu toti utilizatorii SICO ERP&CRM prin intermediul sistemului propriu de alertare si notificare.

Programul permite editarea ca documente a tuturor contractelor şi comenzilor comerciale şi realizarea de rapoarte complete avand diferiti factori de grupare: parteneri, produse, activitati, obiective, baza legala, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp ş.a..

SICO Marketing realizeaza mai multe tipuri de rapoarte specific:

 • Oferte primite pe furnizori si produse ordonate dupa diferiti parametri (data, pret, termen, discount)
 • Oferte emise pe clienti si produse ordonate dupa diferiti parametri (data, pret, termen, discount)
 • Registratura automata specifica (registrele de intrari si de iesiri)

Aceste rapoarte contribuie substantial la fundamentarea analizelor si deciziilor comerciale ale companiei.

Sunt create, preluate şi transmise toate documentele şi rapoartele specifice acestor activitati, asigurandu-se  maximum de operativitate şi productivitate prin legaturile de flux direct cu toate canalele informationale actuale: reteaua Internet, echipamente şi retele interne, legaturi speciale etc..

Modelele, metodele si tehnicile de marketing reprezinta o sursa importanta pentru cresterea fortei de vanzare si a veniturilor unei companii. Aplicatia permite bugetarea, planificarea, programarea, urmarirea si analiza unor activitati specific de marketing precum: prospectarea si contactarea pietei potentiale, identificarea de oportunitati si nevoi curente sau viitoare ale pietei, derularea de campanii de anunturi, promovare, PR si de publicitate, actiuni de tip “pipeline”  vanzari,  analize cauza-efect-cost s.a.

Pot fi stabilite si urmarite obiective de marketing si comerciale specifice precum:

 • Transformarea tintelor de marketing in clienti
 • Urmarirea permanenta a potentialului clientilor
 • Urmarirea ciclului comercial al produselor si serviciilor
 • Minimizarea perioadei de vanzare
 • Maximizarea profitului si a eficientei vanzarilor
 • Diversificarea produselor si serviciilor pentru clientii existenti
 • Fidelizarea clientilor
 • Folosirea clientilor existenti pentru atragerea de noi clienti
 • Stabilirea de obiective comerciale precise si urmarirea lor pe clienti, produse, canale de vanzare, etc..
 • Integrarea sistemului de marketing in sistemul informational-decizional global
 • Generalizarea muncii de marketing la nivelul intregii companii
 • Cresterea productivitatii si a eficientei activitatilor de marketing s.a.

Sistemul de marketing al aplicatiei pune un accent deosebit pe factorul inovator, rapid, de noutate si dinamic, cu precadere folosind resursele cele mai ieftine ca timp si costuri si mai usor de utilizat.

Aplicatia permite stabilirea unor operatiuni de marketing dupa modele de tip tehnologic, cu tarife si durate de timp pe fiecare operatiune planificata si executata. Modelul este utilizat in aplicatia integrata de Resurse Umane.

SICO ERP&CRM permite realizarea si eficientizarea de proceduri diverse de lucru pentru compartimentele de  marketing ale companiei: sedinte, notificari si alertari operative specifice, formatari de comunicari de tip wiki s.a.

Forta,  performantele in  vanzari si viitorul unei companii sunt conditionate de calitatea si cantitatea muncii de marketing.

SICO ERP&CRM ofera posibilitatea ca activitatea de marketing sa se desfasoare organizat, in compartimente specializate, cat si la nivelul intregii companii, de la portar la director general (presedinte). Folosind aceasta posibilitate, efectele benefice asupra performantelor comerciale si profitului nu vor inarzia sa apara.

SICO Marketing si modulul “Contracte si comenzi” aflat in meniul aplicatiei SICO Gestiuni reprezinta interfata specializata a lui SICO ERP&CRM pentru subsistemul de Marketing si Comercial al companiei.

Contracte si comenzi

Aceasta functiune este de fapt o activitate functionala de baza din cadrul oricarei entitati economice, facand parte integranta din subsistemul de Marketing si Comercial. Este reprezentata de modulul omonim al aplicatiei SICO Gestiuni, care acopera activitatea compartimentelor comerciale si de marketing.

In cadrul acestui modul sunt gestionate contractele si comenzile incheiate cu furnizorii si clientii, in conexiune cu toate documentele referitoare la acestea: oferte, facturi, note de receptii, avize, consumuri,  incasari, plati s.a.

Aplicatia incorporeaza si gestioneaza toate documentele, notificarile, comunicarile on-line, functiunile, operatiunile pregatitoare, opertionale, uzuale sau curente ale unei activitati comerciale avansate dintr-o companie.

Foarte multe operatiuni si actvitati specifice sunt facute automat prin program:

 • Comunicatii prin e-mail, telefon, fax, posta cu diferiti parteneri sau persoane de contact ale caror date se afla in baza de date a aplicatiei. Aceste relationari se pot face:
  • prestabilit, intr-o limba straina aleasa de utilizator si cu mesaje standardizate
  • aleatoriu dupa dorinta utilizatorului
 • Localizarea automata a partenerilor
 • Preluarea automata a continutului altor documente in documentele proprii ale aplicatiei. Documentele ce se pot prelua automat sunt fie din cele existente in baza de date a aplicatiei (oferte, comenzi) fie documente din mediul on-line (fisiere xls, doc, rtf, pdf..) sau orice documente de acest tip la care utilizatorul are acces.

Pentru companii care lucreaza cu agenti de vanzare la distanta, comenzile lansate de acestia prin intermediul aplicatiei Web devin instant comenzi pregatite pentru livrare, doar dupa validarea lor automata din acest modul al aplicatiei. Faza de validare a comenzilor lansate “din teren” este optionala.

 • Verificarile automate ale stocurilor, nivelul si localizarea acestora pentru comenzile clientilor
 • Acoperirea comenzilor clientilor cu resurse: din stoc, din comenzile catre furnizori
 • Rezervari de produse pentru comenzile clientilor
 • Integrarea instant- operativa cu utilizatorii la distanta ai aplicatiei SICO agent
 • Integrarea cu toti utilizatorii SICO ERP&CRM prin intermediul sistemului propriu de alertare si notificare.

Programul permite editarea ca documente a tuturor contractelor si comenzilor comerciale si realizarea de rapoarte complete avand diferiti factori de grupare: parteneri, produse, activitati, obiective, baza legala, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp s.a.

Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Contracte si comenzi de furnizori pe: furnizori, produse, activitati, obiective, baza legala, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp
 • Contracte si comenzi de clienti pe: clienti, produse, activitati, obiective, baza legala, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp

Toate aceste rapoarte realizeaza o evidenta completa de tip istoric, operativ si de urmarire operativa si globala a derularii contractelor si comenzilor. In acelasi timp, aceste rapoarte ofera suportul de baza pentru o analiza complexa si completa a intregii activitati comerciale a companiei, baza cresterii fortei comerciale si a afacerilor acesteia.

Achizitia de bunuri si servicii

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita cu precadere de modulul “OBLIGATII”, inclus in aplicatia SICO Gestiuni.

Acest modul al aplicatiei prelucreaza toate documentele primare provenite de la furnizori si care sunt inregistate in evidenta financiar-contabila a companiei: facturi, chitante fiscale, bonuri fiscale, avize de expeditie, borderouri de achizitii s.a. Documentele de acest tip reprezinta, din punct de vedere financiar-contabil, creditul conturilor de furnizori si sursa de date pentru intocmirea jurnalelor de achizitii si a altor rapoarte privind achizitia de bunuri si servicii din cadrul unei societati comerciale.

Formularele de culegere a datelor permit inregistrarea selectiva a unor multitudini de informatii privind documentele, incepand cu numerotarile din Registrul Unic, furnizorul, numarul, data emiterii, data inregistrarii, contul de furnizori si contul corespondent, centrele de costuri, contractul comercial (comanda), continutul documentului si alte informatii pentru intocmirea de rapoarte normativ-fiscale, financiar-contabile, comerciale s.a.

Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Jurnale, registre, centralizatoare, liste
 • Corelatii intre notele de receptii si facturile de la furnizori
 • Fise istoric pe furnizori
 • Balanta furnizorilor
 • Jurnale de cumparari
 • Grafice de plati
 • Rapoarte privind scadentele de plata
 • Rapoarte statistice
 • Note contabile
 • Registratura s.a.

Acest modul al aplicatiei este strans legat de modulul “CONTRACTE SI COMENZI”, documentele sale putand fi arondate automat de program contractelor si comenzilor de aprovizionare. Rapoartele privind achizitia de bunuri si servicii care includ informatii atat din documentele modulului “OBLIGATII” cat si din contractele si comenzile cu care sunt in conexiune sunt prezentate in cadrul modulului “CONTRACTE SI COMENZI”.

Gestiuni de stocuri

Acest modul, inclus in aplicatia SICO Gestiuni, cuprinde totalitatea gestiunilor materiale ale societatii. Acestea pot fi:

 • gestiuni cantitativ-valorice (depozite de: marfuri, materiale, combustibil,  piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar in depozit, magazine etc.). Evidenta acestor gestiuni se tine atat cantitativ cat si valoric.
 • gestiuni valorice a caror evidenta se tine doar valoric.
 • gestiuni de obiecte de inventar in folosinta

Pentru gestiuni cantitativ-valorice si valorice sunt procesate toate tipurile de documente referitoare la intrarea si iesirea produselor in (din) gestiuni: note de intrare-receptie si constatare de diferente, note de predare a produselor finite, procese-verbale de modificare de preturi, de inventariere, documente de consumuri, avize, transferuri, s.a.

SICO ERP&CRM permite aplicarea “managementului de depozit” pentru organizarea si stocarea produselor.

Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Balante, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile
 • Situatii privind stocurile minime (de siguranta), maxime, optime
 • Situatii privind stocurile fara miscare s.a.

Pentru gestiuni de obiecte de inventar in folosinta sunt procesate toate tipurile de documente referitoare la intrarea si iesirea produselor in (din) gestiune: darea pe inventar si alte tipuri de intrari, casarile, transferurile si alte tipuri de iesiri de obiecte de inventar aflate in uz.

Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Balante, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile
 • Evidenta pe utilizatori a obiectelor de inventar in uz

Modulul acesta asigura mecanismul de gestionare al stocurilor prin documente. Documentele pot fi de intrare sau de iesire: cele de intrare reflecta intrarea pe stocul unei gestiuni a unor repere si contin loturi de repere intrate, iar cele de iesire reflecta iesirea loturilor intrate. Exista mai multe tipuri de documente de intrare si mai multe tipuri de documente de iesire, in functie de specificul fiecarei operatii. Se pot crea noi tipuri de documente. Sistemul de gestionare este relational, de aici avantajul ca atata vreme cat documentele sunt conforme cu realitatea, toate situatiile sunt corecte. Gestionarea stocurilor se face pe loturi si articole, cu urmarirea costului istoric, indiferent de natura stocurilor si operatiilor. Sistemul asigura de asemenea si restrictionarea accesului operatorilor la gestiuni si operatii, in functie de drepturile de acces acordate de administratorul de sistem. Totodata, in momentul in care un operator introduce un document, sistemul retine numele acestuia, data si ora operarii prin sistemul intern de log-uri. Modulul ofera rapoarte de tipul listelor de stoc, balante stocuri – pe gestiuni si grupuri de gestiuni, fise de magazie, arhiva de documente, analize vanzari, stocuri limita etc.

SICO ERP&CRM ofera utilizatorului posibilitatea:

 • gestionarii stocurilor in mai multe unitati de masura in paralel;
 • pentru orice produs din nomenclator se inregistreaza si greutatea lui unitara (Kg/unitatea de masura standard);
 • de a adauga campuri noi in nomenclatoare de articole si parteneri;
 • de introducere a codurilor vamale si generarea unui tabel de achizitii si livrari intracomunitare;
 • de a urmarii stocurile si in functie de proiecte sau lucrari, asa incat, utilizatorul sa stie in orice moment stocul real, cantitatile livrate pe anumite lucrari care ulterior pot fi preluate la facturare automat din stocul pe proiecte.

Modulul de gestiune a stocurilor realizeaza gestionarea automat a stocurilor prin documentele primare ale tuturor gestiunilor materiale ale companiei. Calculele si rapoartele sunt exectate si improspatate automat, “instant”, de aplicatia server dupa fiecare tranzactie finalizata pe statiile de lucru. Orice utilizator avizat al sistemului vede “instant” datele si rapoartele aplicatiei fata de toate documentele existente in baza de date la acel moment.

Numarul si tipurile documentelor primare ale oricarei gestiuni sunt nelimitate si pot fi configurabile si de catre utilizator.

In prezentarea acestui modul al lui SICO Gestiuni ne-am rezumat la descrierea modului in care sunt indeplinite cerintele caietului de sarcini. In realitate, aria de cuprindere, functionalitatile si rapoartele modulului de gestiune a stocurilor sunt mult mai vaste, dar ca orice modul SICO el este perfect configurabil pe cerintele beneficiarului.

SICO ERP&CRM permite aplicarea managementului de depozit (WMS) pentru organizarea si functionarea gestiunilor de stocuri. Depozitele pot fi organizate pe un numar variabil de maximum 6 niveluri: locatia (zona), compartimentul (containerul), randul, coloana (raftul), box (cutie, polita), celula. Numarul si tipul celulelor sunt variabile. Sistemul de codificare este automat, cu posibilitatea interventiei de modificare a utilizatorului. Operatiunile de depozitare sunt exprimate prin documente specifice (note de depozitare, colectare, miscare) care pot fi listate usor de catre utilizator. In tranzactiile de stocuri aplicatia poate sugera automat locatiile de depozitare pentru intrarile si iesirile produselor.

Inventarierea si controlul organizatoric si de gestiune in aceste tipuri de depozite se pot face in orice moment, asigurandu-se sincronizarea necesara. Sistemul mai permite realizarea urmatoarelor functiuni:

 1. Generarea de coduri de bare pentru orice produs din nomenclator care vor contine informatii clare pentru identificarea si trasabilitatea acestora;
 2. Manipularea produselor cu ajutorul scannerelor mobile, operatiuni specifice pentru receptii, transferuri, bonuri de consum, inventare s.a.;
 3. Pentru prelucrarea bonurilor de consum se realizeaza o aplicatie pe flux, pentru a impiedica eliberarea de materiale peste limita fisei limite de consum fara aprobarea unei suplimentari de consum pentru faza respectiva de lucrare;
 4. Se realizeaza o scanare pe flux pentru receptii, exclusiv pe baza comenzilor de la furnizori intocmite in sistemul ERP;
 5. Realizarea automata a notelor de receptii prin preluarea continutului comenzilor furnizor;
 6. Realizarea automata a documentelor de consum de materii prime si materiale pe baza retetarelor de fabricatie si notelor de predare a productiei;
 7. Realizarea automata a documentelor de livrare prin preluarea continutului comenzilor client etc.

Gestiuni pentru evidenta si repartizarea cheltuielilor nemateriale si/sau indirecte

5 cheltuieliAceste module permit prelucrarea tuturor datelor si a documentelor privind cheltuielile nemateriale, a cheltuielior indirecte si a altor tipuri de cheltuieli si costuri ale companiei.

Daca pentru prelucrarea documentelor primare privind costurile materiale directe ale activitatilor unei companii (ex. consumurile dintr-o gestiune de stocuri) exista rezolvari in toate aplicatiile informatice de gestiune, pentru evidenta celelorlalte structuri de costuri sunt foarte putine rezolvari performante.

O solutie generala, originala si foarte eficienta pentru evidenta tuturor costurilor complete ale activitatilor si obiectivelor unei companii este oferita de SICO ERP prin realizarea acestor tipuri de gestiuni (module) de date si rapoarte.

Modulele de acest tip permit culegerea datelor dupa o macheta de tipul unui bon de consum. Campurile si continutul unui astfel de document permit introducerea, cantitativa si/sau valorica a oricaror elemente de cheltuiala, structurate pe activitati, obiective, subunitati sau orice alt centru de cost.

Sunt realizate conexiuni directe intre aceste machete de date si machetele de date gestionate in cadrul altor module ale aplicatiei (exemplu facturi de prestatii de la furnizori), astfel incat sa nu existe redundanta in culegerea datelor.

Prin intermediul acestor module ale aplicatiei se realizeaza sursa de date completa pentru costul complet al activitatilor, obiectivelor, structurilor organizatorico-functionale  sau al oricaror centre de cost configurate in cadrul unei companii.

Evidenta, gestiunea si mentenanta Mijloacelor Fixe si a altor Active

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita în totalitate de modulul “Mijloace fixe si alte active”, inclus în aplicatia SICO Gestiuni.

Acest program realizeaza evidenta completa, gestiunea si managementul tuturor imobilizarilor corporale si necorporale.

Tot aici sunt culese si prelucrate date privind mentenanta (revizii, reparatii) si gestiunea asigurarilor pentru parcurile auto si de utilaje ale unei companii.

Modulul acopera activitatea compartimentelor care se ocupa de achizitia, evidenta financiar-contabila, evidenta tehnico-economica, managementul si mentenanta mijloacelor fixe si a altor active productive din cadrul unei companii.

Mijloacele fixe sunt grupate, catalogate si normate (durate normate minime si maxime de functionare) conform nomenclatorului codurilor de clasificare. Pe lânga operatiunile de gestionare de tip intrari si iesiri, programul evidentiaza si alte operatiuni la care sunt supuse mijloacele fixe: modificari, modernizari, reevaluari, modificarea parametrilor pentru calculul amortizarii, interventii s.a.

Programul permite calculul amortizarii dupa toate metodele de calcul în vigoare (liniara, accelerata, degresiva).

Tipuri de rapoarte:

 • Situatii detaliate si centralizate cu intrarile de mijloace fixe
 • Situatii detaliate si centralizate cu iesirile de mijloace fixe
 • Situatii detaliate si centralizate privind modernizarile de mijloace fixe
 • Situatii detaliate si centralizate privind reevaluarile de mijloace fixe
 • Planuri de amortizare
 • Planuri, programe si alerte privind mentenanta si gestiunea asigurarilor pentru mijloacele fixe de tip mijloace de transport, utilaje, echipamente, instalatii
 • Fisele istoric ale mijloacelor fixe
 • Balante detaliate si centralizate pe tipuri, grupe, activitati, obiective, subunitati, utilizatori, locatii
 • Amortizarea pe tipuri, grupe, activitati, obiective, subunitati, utilizatori (detaliat si centralizat)
 • Rapoarte pentru audit
 • Contabilitatea automata s.a.

Organizare – Logistica

Aceasta functiune standard a sistemului informational-decizional are ca obiectiv principal realizarea structurii organizatorico-functionala a firmei. Aceasta structura poate fi foarte  diferita de la o firma la alta , in functie de mai multi factori referitori la activitatile si afacerile acestora: profilul, mediul, natura resurselor, nivelul de dezvoltare s.a. Functia de organizare este prezenta in majoritatea modulelor unui sistem informatic performant, cu precadere in aplicatia de Resurse Umane.

O componenta de baza a sistemului organizatorico-functional al firmei o reprezinta Logistica.

In cadrul lui SICO ERP&CRM acest modul este prezent atat distinct cat si prin functiunile si sarcinile logistice integrate celorlalte module.

La nivelul unei companii logistica asigura dispecerizarea si optimizarea circulatiei bunurilor pe lantul: achizitie,  stocare, miscare interna, livrare, servicii post-vanzare s.a.

Functionarea unor compartimente specializate cu sarcini logistice este oportuna numai atunci cand activitaţile logistice au o pondere mare la nivelul intreprinderii. Chiar si in cazul existentei compartimentelor de logistica, acestea nu trebuie sa realizeze toate funcţiile logistice.

O separare organizatorica a sarcinilor logistice de cele conexe acestora (achizitie, desfacere s.a.) pot ingreuna atat de mult distribuţia incat s-o faca nerentabila. Pentru a rezolva aceasta problema, in procesul distributiei compartimentele de vanzare se ocupa de activitatea de desfacere iar managementul logistic urmareste operativ fluxul de marfa orientat pe costuri. Se realizeaza astfel un management eficent al canalului de distribuţie, cooperarea operativa dintre participantii acestuia fiind solutia optima.

Resursele de tip logistic al unei companii sunt formate, in principal, din parcul auto, de utilaje, alte mijloace de munca, din forta de munca direct aferenta acestora (soferi, deserventi, etc..) si din structura de management logistic. Pentru logistica aferenta activitatilor comerciale (distributia), o resursa umana de baza o formeaza agentii de vanzari sau personalul similar. Alaturi de profesionalismul acestora, dotarea lor tehnica formata din programe informatice adecvate, structuri hardware corespunzatoare, mijloace de deplasare s.a. contribuie decisiv la cresterea performantelor lor profesionale.

Avand in vedere importanta, valoarea si dimensiunile resurselor logistice, planificarea, urmarirea si controlul acestora sunt obiective de interes maxim pentru conducerea companiei.

SICO ERP&CRM are module specializate pentru planificarea tuturor activitatilor si obiectivelor companiei, inclusiv pentru logistica acesteia.

Din punct de vedere logistic sistemul permite definirea de “zone” de livrare si vanzare, care pot fi grupari geografice de clienti pentru a caror distributie se pot aloca resurse materiale si umane omogene: transport, depozitare, service s.a.

Activitatea de distributie in aceste zone se desfasoara conform unui plan de vizite utilizand, in mare parte,  resurse umane si materiale specifice parcului auto. In acest caz, optimizarea functionarii acestor zone este, in mare parte o problema de optimizare de transport etc..

Aplicatia permite stabilirea de timpi pentru distributia marfurilor pentru fiecare zona si pentru fiecare client din aceasta zona. Pot fi intocmite planificari operative calendaristice ale livrarilor pe zone, clienti, comenzi, mijloace de transport, conducatori auto. Stabilirea timpilor pentru aceste planificari se bazeaza pe timpul de livrare client-comanda (acoperirea de stoc, pregatire comanda, ambalare, transport s.a.), care sunt inregistrati in mod implicit pe fiecare client, dar si pe fiecare comanda-client in parte. In modulul “Contracte si comenzi”, la urmarirea comenzilor de livrare se introduc timpii realizati si alte date privind starea fiecarei comenzi. Programul  realizeaza automat rapoarte comparative intre datele planificate si cele realizate ale livrarilor de produse.

In SICO Gestiuni exista module specializate pentru evidenta si managementul tuturor resurselor logistice:

 • gestiuni de tip “Parc auto” pentru:
  • evidenta si prelucrarea documentelor de tip: foi de parcurs, fisa activitatii zilnice (FAZ), repartizarea pe centrele de cost a cheltuielilor auto s.a.
  • evidenta, gestiunea si planificarea mentenantei auto
  • realizarea de rapoarte operative privind documentele acestei gestiuni
 • gestiuni de tip “Parc de utilaje” pentru:
  • evidenta si prelucrarea documentelor de tip: foi de lucru utilaje, repartizarea pe centrele de cost a cheltuielilor cu utilajele s.a.
  • evidenta si gestiunea si planificarea mentenantei utilajelor
  • realizarea de rapoarte operative privind documentele acestei gestiuni
  • gestiuni de tip “Mijloace fixe”.

Urmarirea investitiilor

Acest modul permite prelucrarea tuturor datelor si a documentelor privind realizarea unei investitii materiale dintr-o companie.

Sunt urmarite toate etapele parcurse de un obiectiv de investitii de la faza de comanda-contract-decizie de realizare pana la faza de punere în functiune si intrarea lui în gestiunea de mijloace fixe.

Programul integreaza documente si date din alte module ale lui SICO ERP de tip contracte, comenzi, facturi de achizitie, note de receptii, bonuri de consum, situatii de lucrari. Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Predari la montaj
 • Rambursari de la montaj
 • Urmarirea investitiilor pe obiective, obiecte, activitati, structuri organizatorice, utilizatori, locatii, surse de finantare
 • Determinarea cheltuielilor de constituire si a altor indicatori pentru fundamentarea valorii invetitiei s.a.
 • Evaluarea investitiilor s. a.

Practic, acest modul acopera activitatea specifica din compartimentele de investitii dintr-o companie si o integreaza în sistemul informational-decizional global.

Productie de bunuri si servicii

9 productieAcoperirea acestei functiuni a sistemului informational este realizata în cadrul aplicatiei SICO Gestiuni.

Pot fi definite structuri organizatorice, functionale si de gestiune care sa corespunda oricaror necesitati informationale privind productia de bunuri si servicii.

Programul permite procesarea mai multor tipuri de documente specifice activitatii de productie dintr-o companie: planuri cantitative si valorice de productie, retetare de fabricatie, rapoarte de productie s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Planificarea si controlul aprovizionarii cu resurse materiale a productiei
 • Retetare simple si complexe de fabricatie
 • Antecalculatii privind consumurile normate de resurse
 • Situatii contabile si de gestiune privind produsele (finite) realizate
 • Evidenta si managementul stocurilor de produse finite
 • Postcalculul consumurilor de resurse
 • Balante, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile privind productia de bunuri si servicii
 • Situatii comerciale privind productia de bunuri si servicii s.a.

SICO ERP &CRM are module specifice pentru automatizarea productiei pentru mai multe domenii industriale: industria lemnului, materiale de constructii, mase plastice, auto, agricultura s.a.

Vanzare de bunuri si servicii

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita cu precadere de modulul “CREANTE”, inclus in aplicatia SICO Gestiuni.

Acest modul al aplicatiei prelucreaza toate documentele primare emise catre clienti si care sunt inregistate in evidenta financiar-contabila a companiei: facturi, chitante fiscale, bonuri fiscale, avize de expeditie, s.a. Documentele de acest tip reprezinta, din punct de vedere financiar-contabil, debitul conturilor de clienti si sursa de date pentru intocmirea jurnalelor de vanzari si a altor rapoarte privind vanzarea de bunuri si servicii din cadrul unei societati comerciale.

Formularele de culegere a datelor permit inregistrarea selectiva a unor multitudini de informatii privind documentele, incepand cu numerotarile din Registrul Unic, clientul, numarul, data emiterii, data inregistrarii, contul de clienti si contul corespondent, centrele de costuri, contractul comercial (comanda), continutul documentului si alte informatii pentru intocmirea de rapoarte normativ-fiscale, financiar-contabile, comerciale s.a.

Sunt realizate urmatoarele tipuri de rapoarte:

 • Jurnale, registre, centralizatoare, liste
 • Fise istoric pe clienti
 • Balanta clientilor
 • Jurnale de vanzari
 • Grafice de incasari
 • Rapoarte privind scadentele de incasat
 • Rapoarte statistice
 • Note contabile
 • Registratura s.a.

Acest modul al aplicatiei este strans legat de modulul “CONTRACTE SI COMENZI”, documentele sale putand fi arondate automat de program contractelor si comenzilor de desfacere. Rapoartele privind vanzarea de bunuri si servicii care includ informatii atat din documentele modulului “CREANTE” cat si din contractele si comenzile cu care sunt in conexiune sunt prezentate in cadrul modulului “CONTRACTE SI COMENZI”.

POS Vanzari

Toate operatiunile si evidenta unui punct de vanzare modern dintr-un magazin de orice profil sau dimensiune sunt realizate in cadrul lui SICO ERP printr-un program special, SICO Retail, inclus in aplicatia SICO Vanzari. Programul opereaza direct in baza de date a aplicatiei de gestiune, integrand functionarea gestiunilor bazate pe case fiscale de marcat cu gestiunile de stocuri, clienti ori casa (banca). Programul efectueaza toate operatiile unui POS de vanzare complet de ultima generatie, tiparind bonul fiscal si gestionand casa fiscala de marcat si alte dispozitive integrate POS-ului respectiv. Sunt automat descarcate gestiunile de stocuri si realizata evidenta completa a vanzarilor si incasarilor, inclusiv jurnalele de vanzari, registerele de casa si notele contabile aferente.

Numarul de POS-uri este nelimitat, fiecare fiind, de fapt,  un client personalizat al aplicatiei de gestiune.

Principalele functiuni si rapoarte ale programului sunt:

 • interfata cu orice dispozitive si echipamente POS
 • sistem de securitate si acces bazat pe utilizatori si parole
 • emiterea tuturor documentelor evidentei primare de gestiune (bonuri fiscale, avize, facturi)
 • realizarea automata a tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la vanzari
 • rapoarte fiscalizate de tip X, Z s.a.
 • Balante de stocuri, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, registre, rapoarte de gestiune, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile referitoare la gestiunea magazinului
 • Rapoarte ale gestiunii de casa (registrul de casa, jurnal de operatiuni, centralizatoare, note contabile)
 • Rapoarte ale gestiunii de clienti (jurnalul de vanzari, fise, istoric, balante, centralizatoare, note contabile s.a.)

Modul SFA de vanzari

12 agentiAcest modul, SICO Distributie, asigura interfata directa a utilizatorilor la distanta de tip agenti de vanzari si sistemul informatic integrat. Programul acopera intreaga activitate a unui agent de vanzare la distanta, precum:

 1. Ofertarea produselor companiei
 2. Consultarea on-line a stocurilor si a situatiei de partener a clientului
 3. Stabilirea preturilor de livrare conform categoriei de incadrare a clientului
 4. Rezervari de produse
 5. Intocmirea (preluarea) comenzilor de la clienti direct in baza de date a lui SICO ERP
 6. Alertarea si notificarea automate a compartimentelor de livrari
 7. Compartimentele de livrari pot analiza comenzile pentru a se decide asupra onorarii acestora
 8. Transformarea automata a comezilor in documente de livrare (avize, facturi)
 9. Consultarea starii comenzilor (rezervate, preluate, ambalate, livrate) s.a.

Toti acesti pasi pot fi scurtati sau actualizati “instant”, in functie de regulile si procedurile stabilite.

Ofertare-planificare-lansare-urmarire lucrari de constructii-montaj

Acesta functiune a sistemului informatic este realizata integral de aplicatia SICO Devize, care are o prezentare separata.

Un grup de rapoarte important a lui SICO ERP, realizat in comun de SICO Devize si de SICO Gestiuni il reprezinta comparativele consumurilor de resurse.

Sub forma extraselor (necesarelor) de resurse ale devizelor/ situatiilor de lucrari, SICO Devize realizeaza fisele limita de consumuri pentru materiale, manopera, utilaje si transport.

Din SICO Gestiuni sunt extrase consumurile de resurse realizate.

Situatiile comparative de consumuri de resurse se prezinta sub forma unor  rapoarte cantitative si valorice ce au:

 • la numarator– necesarele tehnice planificate de resurse, determinate din fisele limita pentru consumuri
 • la numitor– consumurile realizate si inregistrate conform documentelor de consum ale evidentei de gestiune

Sunt evidentiate si comparate, cantitativ si valoric, toate resursele consumate si planificate aferente lucrarilor de constructii-montaj.

 Contabilitatea analitica si de gestiune

Aceasta functiune fundamentala a sistemului informational este acoperita in tot cuprinsul aplicatiei SICO Gestiuni prin patru categorii de operatiuni:

 • Stabilirea schemelor de inregistrari contabile (conturi contabile, conturi de gestiune) la nivelul gestiunilor si a tipurilor de documente ale acestora
 • Validarea campurilor referitoare la articolul contabil la nivelul fiecarui document
 • Validarea rapoartelor centralizatoare cu articole contabile la nivel de documente
 • Transmiterea automata a notelor contabile catre aplicatia SICO Financiar

Aceste operatiuni se efectueaza automat de program si sunt accesibile doar utilizatorilor cu atributiuni de contabili.

Tipuri de rapoarte:

 • Jurnale, registre, fise, istoric, balante, centralizatoare, situatii intrari/iesiri, liste, jurnal cumparari, scadentare, grafice de plati, note contabile – privind evidenta furnizorilor
 • Jurnale, registre, fise, istoric, balante, centralizatoare, situatii intrari/iesiri, liste, jurnal vanzari, scadentare, grafice de incasari, note contabile – privind evidenta clientilor
 • Jurnale, registre, centralizatoare, note contabile de Casa-Banca
 • Evidenta tehnic-operativa completa a gestiunilor materiale:
  • Balante, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, registre, rapoarte de gestiune, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile
 • Evidenta contabila analitica a mijloacelor fixe
 • Situatii detaliate si sintetice pe centre de costuri/ venituri/ profit/ activitati/ obiective/ subunitati – privind:
  • fluxurile materiale si finaciare
  • cheltuielile
  • veniturile
  • comparativele cantitativ-valorice de consumuri
  • rezultatele finale s.a.

Contabilitatea financiara

Acest (sub)sistem al lui SICO ERP realizeaza balante financiar-contabile de verificare si raportare generale, jurnale, registrul carte mare, fise pe conturi etc. pentru societati comerciale si institutii publice de orice fel. Fiind integrat cu toate celelalte aplicatii SICO, programul preia, sub forma notelor contabile, datele acestora.

Prelucrand aceste date, impreuna cu propriile note contabile, aplicatia reprezina componenta principala a subsistemului informatic financiar-contabil al societatii.

Tipuri de rapoarte:

 • Note contabile
 • Jurnal inventar
 • Fise sah
 • Fise de cont
 • Fise bugetare
 • Balante de verificare analitice si sintetice s.a.

Bugete

O functie importanta care acopera activitatea tuturor compartimentelor dintr-o companie este planificarea bugetara lunara, anuala si multianuala a cheltuielilor si veniturilor. Se pot defini bugete lunare, anuale si multianuale pentru cheltuieli, venituri, aprovizionare, desfacere, productie sau orice alta structura de activitati.

Pentru diferitele centre de costuri si profit (activitati, obiective, subunitati, grupe de operatii) pot fi definite, in mod rapid, bugete medii lunare de cheltuieli si de venituri.

Aceasta functiune a sistemului informatic furnizeaza rapoarte complete privind executiile bugetare pentru diferite perioade de timp (luni, ani) selectate. Aceste rapoarte pot fi detaliate atat pe conturi cat si pe diferiti factori de grupare: activitati, obiective, stadii, subunitati s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Situatii ale executiei bugetelor, pe tipuri de bugete (cheltuieli, venituri, aprovizionare, desfacere s.a.) si conturi contabile
 • Situatii comparative de cheltuieli si venituri bugetate, pe activitati, obiective, subunitati s.a.

Trezorerie

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita complet in cadrul aplicatiei SICO Gestiuni prin evidenta tuturor operatiunilor de incasari si plati pentru clienti sau furnizori ca si a celorlalte operatiuni incluse in gestiunile Casa si Banca:

 • Casa

Sunt procesate toate documentele gestiunii Casa: incasari, plati, viramente interne, avansuri spre decontare s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Registre zilnice si cumulate de casa
 • Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
 • Centralizatoare pe documente si conturi
 • Fise analitice pe conturi si operatiuni
 • Note contabile

Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de casa.

 • Banca

Sunt procesate toate documentele gestiunii Banca: incasari, plati, efecte de incasat/ platit (cec, bilete la ordin), viramente interne, extrase de cont etc.

Tipuri de rapoarte:

 • Registre zilnice si cumulate de banca
 • Jurnale zilnice si cumulate de operatiuni (incasari, plati, complet)
 • Centralizatoare pe documente si conturi
 • Fise analitice pe conturi si operatiuni
 • Note contabile

Toate datele si rapoartele sunt evidentiate pentru un numar nelimitat de conturi de banca.

Salarizare si resurse umane

Acest (sub)sistem al lui SICO ERP realizeaza evidenta si managementul resurselor umane ale unei companii sau institutii. El acopera toata aria informationala privind studiul, evidenta, utilizarea si managementul fortei de munca. Sunt informatizate complet activitatile de personal, organizare, normare, salarizare, financiar-contabile, statistica, raportari externe s.a. legate de resursele umane.

SICO – Resurse Umane este o aplicatie integrata avand doua componente principale:

 • Resurse Umane
 • Salarizare

Alaturi de acestea, aplicatia mai include un modul de Administrare, pentru functiuni de reglementare, mentenanta si intretinere a datelor.

 • Componenta de Resurse Umane permite intretinerea datelor de configurare, organizare si functionare a companiei legate de resursele umane: activitati, subunitati, formatii, compartimente, locuri de munca, meserii si profesii, functii si posturi, obiective, norme de munca, date de personal s.a.
 • Componenta de Salarii permite intretinerea datelor cu care se realizeaza functiunile de salarizare: pontaje, manopera, avansuri, indemnizatii din asigurari (concedii medicale din fondul de risc/ bugetul asigurarilor sociale s.a.), concedii de odihna, lichidari in luna, gratuitati, prime, omisiuni, alte drepturi banesti, retineri financiare s.a.

Datele privind prezenta la lucru (pontaje) pot fi introduse direct in program, zilnic, la locurile de munca ale angajatilor, sau pot fi preluate pe severul aplicatiei de pe diferite echipamente si dispozitive de pontaje automate (cititoare de carduri).

Aceasta componenta realizeaza complet si raportarile externe catre Casa de Pensii, asigurarile de somaj si de sanatate.

Tot aici este inclus modulul pentru realizarea completa si raportarea veniturilor angajatilor (fise fiscale,  D205).

Fiecare dintre aceste componente are cate un modul de rapoarte specifice din care se obtin multiple date si rapoarte privind organizarea, personalul, salarizarea, realizarea manoperei, indicatori, statistici, date financiar-contabile, fise fiscale, declaratii si raportari externe (pensii, somaj, sanatate)  s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Organigrame
 • State de functiuni
 • Alte situatii si statistici privind evidenta personalului
 • State de plata pentru avans/lichidare
 • State de plata pentru diverse plati in cursul lunii
 • Analiza timpului lucrat (dispersia om-ore pe intervale de indici), compararea indicilor de salarizare cu cei de realizare a normelor
 • Bonuri de lucru (realizarea salariilor brute)
 • Realizarea si urmarirea manoperei pe obiective, comenzi, diverse “target”-uri
 • State financiare
 • Centralizatoare de state
 • Fise de venituri
 • Fise (fluturasi) de salarii
 • Declaratia unica (D112)
 • Fise fiscale, D205
 • Note contabile automate s.a.

Structura de control si conducere

SICO ERP&CRM dispune de o interfata specializata pentru managementul companiei. Aceasta aplicatie este SICO Manager, panoul de bord operativ al managerilor pentru urmarirea si controlul activitatilor. Este o aplicatie configurabila, cu un meniu doar pentru prezentarea si selectarea  rapoartelor dorite de conducerea companiei.

Rapoartele acestui modul sunt de tip integrat si ofera informatii complete despre procesele economice petrecute la nivelul societatii: operatiunile comerciale si de marketing, încasarile si platile (cash-flow), fluxurile patrimoniale, managementul stocurilor, realizarea productiei de bunuri si servicii, executia bugetelor, evidenta si urmarirea costurilor, evidenta si urmarirea veniturilor, situatii comparative de consumuri normate, evidenta si urmarirea rezultatelor finale (venituri-cheltuieli) s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Situatii grupate pe functiunile companiei
 • Situatii privind utilizarea resurselor materiale, financiare si umane
 • Statistici comerciale
 • Realizarea planurilor si bugetelor
 • Managementul stocurilor si a altor resurse materiale
 • Situatii complete privind rezultatele financiare ale activitatilor s.a.

Toate aceste rapoarte sunt realizate pentru orice periode de timp selectate si pentru diferiti factori de grupare: activitati, obiective, subunitati, centre de costuri si profit, proiecte, programe s.a.

Rapoartele/analizale sunt dinamice, multianuale, trimestriale, lunare, saptamanale, etc. pe diverse criterii. Analizele sunt flexibile si se genereaza initial pe baza de machete de analiza definite de utilizator. Rezulatele sunt prezentate atat sub forma tabelara cat si sub forma de grafice interactive.

Se pot defini analize a vanzarilor, a cumpararilor, pe agent, punct de lucru, gestiune, grupa, subgrupa, denumire, furnizor etc., analize a creantelor si datoriilor etc.

Este posibila planificarea, confruntarea planurilor/faptelor, indicatorilor, se pot elabora un numar optional de planuri, cu ajutorul unor indicatori de masurare a performantei iar executia acestora poate fi urmarita.

Modulul de Business Inteligence din SICO ERP & CRM se bazeaza pe un server de tip QlikView si este printre cele mai performante de pe piata avand urmatoarele caracteristici:

 • Este un sistem de tip raportare multidimensionala.
 • Permite realizarea de rapoarte personalizate conform cerintelor beneficiarului
 • Datele pe care se bazeaza rapoartele sunt preluate dinamic, direct din baza de date a aplicatiei SICO ERP&CRM.
 • Viteza de realizare este maxima, aproape de “instantaneu”, accesul la rapoarte fiind instantaneu.
 • Analizele se fac multidimensional, cu arii de cuprindere (activitati, obiective, subunitati (divizii), gestiuni, grupe de operatii, stadii) si perioade de timp selective permitandu-se diferite combinari si scenarii ale utilizatorului.
 • Se pot realiza diferite scenarii de business, marketing, logistic, operatiuni specifice.
 • Permite realizarea de grafice si de harti dinamice, cu vizualizarea evolutiei în timp si spatiu a indicatorilor – practic, raportul se împrospateaza automat si instantaneu din propria-i fereastra la fiecare schimbare în baza de date a lui SICO ERP, fara a se face o operatiune a utilizatorului.
 • Permite analize comparative si realizarea de statistici.
 • Contin componentele de Analiza si Bugetare existente în rapoartele sistemului ERP, permitand compararea rapoartelor similar.
 • Permite rapoarte, analize si scenarii de tip “WHAT-IF”.
 • Este un sistem web-based care permite publicarea directa on-line a rapoartelor si datelor.
 • a.

Aceasta solutie de raportare de tip web-based, bazata pe serverul de rapoarte si pe tehnologia QlikView, este perfect compatibila cu mediul Microsoft Windows (Internet Explorer 9, Windows 7/8 s.a.) avand ca sursa de date – baza de date a lui SICO ERP&CRM de tip MS SQL Server si îndeplineste (chiar depaseste) cerintele pentru acest modul prevazute în caietul de sarcini. În afara solutiei prevazute de cerintele exprese ale caietului de sarcini oferim si acest modul de BI de mare utilitate.

Acest modul este realizat într-o tehnologie de tip web-based. El cuprinde analize vizuale si interactive dinamice cantitative si valorice – realizate dupa diferite criterii (dimensiuni), cost, adaos, vanzare pe produse, grupe, clienti, furnizori etc. Evolutiile sunt urmarite pe perioade saptamanale sau lunare, tabelar si grafic. Acest modul mai cuprinde:

 • Analize dinamice pe perioade zilnice, saptamanale sau lunare consolidate pe mai multi ani;
 • Analiza vanzari comparativa pe ani si luni;
 • Analize comparative pe perioade si magazine;
 • Tabloul de bord cu analize per client/furnizori , comenzi, facturi, datorii , creante;
 • Analize de profitabilitate.

Modulul contine toate tipurile de rapoarte si analize prevazute în caietul de sarcini. Acestea pot fi dezvoltate ulterior si utilizate de catre utilizatorii avizati.

Fiecare modul prezentat anterior are o serie de rapoarte specifice lui, asa încat rapoartele solicitate în caietul de sarcini sunt doar o mica parte din multitudinea de rapoarte pe care sistemul SICO le poate furniza:

 • Raport de activitate utilizator;
 • Raport intrari/iesiri documente pe o perioada;
 • Raport de client/furnizor;
 • Raport vanzari pe o perioada agent/produs;
 • Raport de agent – oferte facute, rapoarte, etc.;
 • Rapoarte contabile;
 • Rapoarte de productie;
 • Rapoarte de mentenanta;

SICO ERP&CRM include un generator de rapoarte bazat pe servicii MS SQL Server de ultima generatie cu ajutorul caruia se pot crea noi rapoarte, în functie de cerintele dumneavostra.

La orice solicitare a beneficiarului privind crearea unui raport nou sau modificarea unuia existent – raspunsul nostru va fi prompt si afirmativ.

Sistemul de administrare si securitate

SICO ERP dispune de un sistem de administrare si securitate a resurselor sale de cel mai inalt nivel.

Accesul in aplicatie se face printr-un nume de utilizator si o parola de acces unice, fiind criptate si asigurate pe serverul bazei de date cu maximum de siguranta oferite de MS SQL Server si de aplicatia server.

Totodata, in functie de performantele statiilor si ale conexiunilor la server, administratorul aplicatiei poate modifica, pentru fiecare statie de lucru, volumul maxim implicit al transferului de date de la server la statie, optimizând astfel duratele de lucru.

Administrarea  drepturilor de acces in sistem se face pe trei nivele, simultan:

 1. La intrarea in aplicatie, prin preluarea restrictiilor si permisiunilor de utilizator asupra datelor, operatiunilor, tranzactiilor, modulelor si rapoartelor aplicatiei.

Aceste drepturi si restrictii sunt detaliate la nivel de modul, operatiune, document, câmpuri de date din documente, tranzactie, operatie, grupe de operatii, tipuri si continut de rapoarte s.a.

Drepturile si restrictiile sunt acordate de catre administratorul de sistem.

Ele sunt incarcate automat si devin efective pentru fiecare utilizator la intrarea in orice interfata de aplicatie client.

 1. In timpul lucrului efectiv in aplicatie, la toate solicitarile aplicatiei client adresate serverului. Aceste solicitari, privite ca cereri de utilizator, sunt evaluate automat si validate conform permisiunilor si restrictiilor de utilizator, fiind executate sau nu de catre sistem.
 2. La nivelul interfetei aplicatiei client prin meniul si configurarea acesteia pe functiuni specifice unor categorii de utilizatori.

Sistemul de notificare si alertare

SICO ERP are incorporat un sistem propriu de comunicari si notificari intre toti utilizatorii sai care le permite acestora un schimb intern de informari si actiuni privind operatiuni secventiale specifice, de interconditionare si alte operatiuni referitoare la documentele si rapoartele aplicatiei.

Sistemul de notificare si alertare poate avea fie un rol informativ, fie unul obligatoriu, de reglementare a relatiilor dintre actiunile utilizatorilor aplicatiei.

Pentru anumite module, precum cele de evidenta utilaje si parc auto, sistemul de alertare are un rol determinant, generand activitati obligatorii precum revizii, plati asigurari s.a.